Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 2006, nr. DDI/ST/reg 002/2006, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van het consulaat-generaal te Lissabon (Portugal) 1646–1946 (1951), het gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888–1954 (1957), het consulaat te Funchal (Madeira) 1820–1935 en het consulaat te Lourenço Marques (Mozambique) 1904–1947
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het consulaat-generaal te Lissabon (Portugal) 1646–1946 (1951), het gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888–1954 (1957), het archief van het consulaat te Funchal (Madeira) 1820–1935 en van het consulaat te Lourenço Marques (Mozambique) 1904–1947, de in de eerste tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede tabel genoemde jaartal:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari:
consulaat-generaal Lissabon 1646–1946 (1951)  
123 2020
124 2019
gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888–1954 (1957)  
142 2008
143 2019
185 2020
186 2020
194 2020
195 2021
246 2019
247 2019
248 2019
249 t/m 265 2022
267 2019
270 2018
271 2018
272 2019
273 2020
274 2022
275 2020
276 2020
277 2020
293 2021
300 2028
consulaat te Funchal (Madeira) 1820–1935 en het consulaat te Lourenço Marques (Mozambique) 1904–1947  
8 2013
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘ Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven ’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van het consulaat-generaal te Lissabon (Portugal) 1646–1946 (1951), het gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888–1954 (1957), het consulaat te Funchal (Madeira) 1820–1935 en het consulaat te Lourenço Marques (Mozambique) 1904–1947’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht