Besluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid archief Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer 1928–1963
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 15, eerste en tweede lid Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
De inventarisnummers 1663, 1666, 1667, 1669, 1671, 1672, 1674, 1675-1677, 1684, 1687, 1693 en 1815 van het archief Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer 1928–1963, welke berusten in het RHC Erfgoedcentrum Nieuw Land zijn met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beperkt openbaar tot 75 jaar na einddatum van het dossier.
Artikel 2
De rijksarchivaris in de provincie Flevoland kan toestemming verlenen tot raadpleging van de archiefbescheiden geborgen in de bovengenoemde inventarisnummers, onder toepassing van artikel 23 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 3
Indien raadpleging conform artikel 2 van dit besluit is toegestaan, is het maken van reproducties van de geraadpleegde archiefbescheiden niet toegestaan.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 8 september 2014
De
Minister
De Algemene Rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht