Let op. Deze wet is vervallen op 12 mei 2005. U leest nu de tekst die gold op 11 mei 2005.

Besluit betreffende financiële verantwoording omroepverenigingen

Uitgebreide informatie
Besluit betreffende financiële verantwoording omroepverenigingen
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
Gelet op artikel 32a, aanhef en onderdeel d, van het Mediabesluit,
Besluit:
Artikel 1
Vastgesteld worden de modellen en nadere voorschriften zoals opgenomen in het als bijlage bij dit besluit gevoegde `Handboek Financiële Verantwoording', dat van toepassing is op de jaarrekening van onderscheidenlijk de omroepverenigingen, de Programmastichting, de Stichting, de Educom, de Stichting Etherreclame, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag die zendtijd hebben verkregen en de Wereldomroep.
Artikel 2
De regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 juni 1998, nr. MLB/FTZ/1998/25308 (Stcrt. 1998, nr. 203), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.
Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht