Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 september 2013, nr. BOACAT2013/059, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Vereniging Natuurmonumenten
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van beheerteammedewerker belast met de opsporing van strafbare feiten in dienst van Vereniging Natuurmonumenten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 125 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
Artikel 8
De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van Vereniging Natuurmonumenten in de functie van beheerteammedewerker belast met de opsporing van strafbare feiten, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vereniging Natuurmonumenten 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 september 2013
De
Staatssecretaris
Afdelingsmanager V&T, wnd.
Inhoudsopgave
Artikel 2
Artikel 4
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht