Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2004.

Besluit Controleprotocol jaarrekening 2003 Bijdrageregeling CIP en ISC

Uitgebreide informatie
Besluit Controleprotocol jaarrekening 2003 Bijdrageregeling CIP en ISC
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Bijdrageregeling CIP en ISC;
Besluit:
Artikel 1
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2003 van de coöperaties Concern Informatiemanagement Politie en ICT-Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid, door de accountant als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Bijdrageregeling CIP en ISC, wordt het controleprotocol gebruikt dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 30 juni 2004
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht