Let op. Deze wet is vervallen op 12 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 11 februari 2009.

Besluit controleprotocol jaarrekening 2007 regionale politiekorpsen

Uitgebreide informatie
Besluit controleprotocol jaarrekening 2007 regionale politiekorpsen Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 27, datum inwerkingtreding 12-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 27, datum inwerkingtreding 12-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Gelet op artikel 5, vierde lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2007 van de regionale politiekorpsen, door de accountant als bedoeld in artikel 19, derde lid van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen, wordt het controleprotocol gebruikt dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 27, datum inwerkingtreding 12-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De regeling van 8 december kenmerk 2006-359988 (Stcrt. 2006, nr. 245) waarbij het protocol voor de controle van de jaarrekening 2006 van de regionale politiekorpsen is vastgesteld wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 27, datum inwerkingtreding 12-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 27, datum inwerkingtreding 12-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 27, datum inwerkingtreding 12-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht