Besluit databank media- en opinieonderzoek
De Minister van Algemene Zaken,
Gelet op de aan overheidsvoorlichting te stellen eisen, tot uitdrukking komende in artikel 8, tweede lid, Wet openbaarheid van bestuur,
Overwegende dat kennis van en inzicht in de opinies die leven in de samenleving van belang zijn voor een goede en democratische bestuursvoering;
Besluit:
Artikel 1. (Databank media- en opinieonderzoek)
Bij de Rijksvoorlichtingsdienst/Directie Toepassing Communicatietechniek wordt een databank ten behoeve van media- en opinieonderzoek ingericht.
Artikel 2. (Reglement)
Doel, verantwoordelijkheid, bevoegdheden en de wijze van gebruik met betrekking tot de databank worden vastgelegd in een reglement.
1.
Het recht op de databank, bedoeld in artikel 10, derde lid, Auteurswet, wordt overeenkomstig artikel 15, onder b, Auteurswet uitdrukkelijk voorbehouden.
2.
Het recht bedoeld in artikel 2 Databankenwet wordt overeenkomstig artkel 8, tweede lid, Databankenwet uitdrukkelijk voorbehouden.
Artikel 4. (Inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin wordt geplaatst.
Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Staatscourant en de directeuren voorlichting van de ministeries.
’s-Gravenhage, 21 maart 2000
De van Algemene Zaken ,
Minister
namens deze,
De ,
hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst
Inhoudsopgave
Artikel 1. (Databank media- en opinieonderzoek)
Artikel 2. (Reglement)
Artikel 3. (Auteurs- en databankrechtelijk voorbehoud)
Artikel 4. (Inwerkingtreding)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht