Let op. Deze wet is vervallen op 8 februari 2017. U leest nu de tekst die gold op 7 februari 2017.

Besluit deelname Rijk aan Regeling Regionaal Historisch Centrum Noord-Holland

Uitgebreide informatie
Besluit van 16 december 2004, nr. DCE/04/36938 tot deelname van het Rijk aan de ‘Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland’
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 97 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Besluit:
Artikel 1
Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd ‘Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland’ wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2
De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende structurele kosten worden onder aftrek van inkomsten door de minister en de gemeenten Haarlem en Velsen gedragen volgens de verdeling: rijk € 1.857.000, gemeente Haarlem € 1.497.000 en gemeente Velsen € 178.000.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht