Let op. Deze wet is vervallen op 22 november 2016. U leest nu de tekst die gold op 21 november 2016.

Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief

Uitgebreide informatie
Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 97 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Besluit:
Artikel 1
Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd ‘RHC Drents Archief’ wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2
De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende structurele kosten worden onder aftrek van inkomsten door de minister en de gemeente Assen gedragen volgens de verdeling:
rijk € 1.381.000 en gemeente Assen € 108.000.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht