Let op. Deze wet is vervallen op 22 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 21 juli 2010.

Besluit delegatie subsidieverstrekking tegemoetkoming tijdelijk aalvisverbod aan de voorzitter van Productschap Vis

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 januari 2010, nr. 89445, houdende delegatie van de bevoegdheid tot subsidieverstrekking van de tegemoetkoming tijdelijk aalvisverbod aan de voorzitter van Productschap Vis
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 4, derde lid, van de Kaderwet LNV-subsidies;
Besluit:
Artikel 1
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit delegeert zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten met betrekking tot subsidieverstrekking voor de tegemoetkoming tijdelijk aalvisverbod als bedoeld in artikel 4:68 van de Regeling LNV-subsidies, aan de voorzitter van Productschap Vis.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 4 januari 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht