Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst
De minister van Financiën,
Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. selectielijst
de selectielijst van de Belastingdienst voor het onderdeel Belastingregio’s en de fiscale processen vanaf 2007 (3 februari 2012, nr. NA 12/8962) vastgesteld namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Financiën gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995 (Stcrt. 2012, nr. 3159).
b. handboek
Het handboek digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst (2012).
Artikel 2
Vanaf het verwerkingsjaar 2012 over te gaan tot digitale vervanging van de ontvangen papieren aangiftes inkomensheffing.
Bij de overweging om tot vervanging over te gaan is rekening gehouden met het feit dat de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed niet aanwezig wordt geacht aangezien op grond van de selectielijst sprake is van vervanging van op termijn te vernietigen archiefbescheiden.
Bij de overweging om tot vervanging over te gaan is rekening gehouden met het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.
Artikel 3
De vervanging vindt plaats door middel van een digitale kopie. De originele papieren archiefbescheiden zullen aansluitend worden vernietigd. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijn in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard en na het verstrijken van de vernietigingstermijn worden vernietigd op grond van handeling nummer 14 uit de selectielijst .
Artikel 4
De wijze waarop de vervanging geschiedt is vastgelegd in het handboek.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 25 oktober 2012
De
Minister
Directeur-generaal Belastingdienst.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht