Besluit van de Minister van Economische Zaken, nr. DB / 14188330 tot digitale vervanging van archiefbescheiden
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en op basis van de Archiefregeling artikel 26b;
Besluit:
1.
De volgende archiefbescheiden, routinematig, digitaal te vervangen:
archiefbescheiden die zijn opgenomen in het informatiesysteem Domus en die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en zaken betreffen die nog niet zijn afgedaan.
2.
Het vervangen geschiedt overeenkomstig de eisen van artikel 26b van de Archiefregeling en met inachtneming van de waarde, belangen van het ministerie van EZ en het historisch belang, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a onderscheidenlijk b, c en d van het Archiefbesluit 1995.
Artikel 2
De vervanging vindt plaats door middel van een digitale kopie. De originele papieren archiefbescheiden zullen aansluitend worden vernietigd. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.
Artikel 3
De wijze waarop vervanging geschiedt, is vastgelegd in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden van het Ministerie van Economische Zaken dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
De bijlage van dit besluit: het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden ligt ter inzage bij de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken.
Den Haag, 28 januari 2015
De
Minister
Directeur Bedrijfsvoering
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht