Besluit van de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, houdende verlening van ondermandaat en machtiging
De Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Gelet op artikel 16 van de Mandaatregeling VWS;
Besluit:
Artikel 1
Aan de volgende functionarissen wordt voor hun werkterrein de bevoegdheid verleend om namens de minister besluiten te nemen met uitzondering van het toekennen van subsidies en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn:
1. de centrumhoofden, de stafhoofden, de regiomanagers van de regiokantoren Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s en de Chief Science Officers;
2. de afdelingshoofden en de coördinatoren die inhoudelijk leiding geven aan een opdracht / programma / thema en die expliciet ondermandaat hebben gekregen van het centrumhoofd om de effectiviteit en efficiëntie van het dagelijks werk te waarborgen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.
Artikel 3
Het besluit van 8 februari 2005, kenmerk Nr. 27/05 DG MS/pj/eh, wordt ingetrokken.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht