Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2004.

Besluit doormandatering Arbeidsinspectie betreffende opleggen bestuurlijke boete ex artikelen 33 en 34 Arbeidsomstandighedenwet 1998

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2004, nr. AI/IO/2004/33875, houdende doormandatering door de Directeur Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie aan het Hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van bevoegdheden betreffende het opleggen van een bestuurlijke boete, bedoeld in de artikelen 33 en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 1.3 van de Aanwijzigingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-regelgeving (Stcrt. 2000, 203);
Besluit:
Artikel 1
Het Hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van de directie Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie wordt machtiging en mandaat verleend voor het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de bij artikel 1.3 van de Aanwijzigingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-regelgeving aan de Directeur Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie toegekende bevoegdheden, genoemd in de artikelen 34, 1 e en 5 e lid, 35, 2 e tot en met 5 e lid, 37, 1 e en 3 e lid, 38, 2 e lid, 39, 1 e lid, en 40, 1 e lid, Arbeidsomstandighedenwet 1998.
Artikel 2
Van het bepaalde in artikel 1 zijn uitgezonderd:
a. Beschikkingen, inhoudende dat geen boete wordt opgelegd (de zgn. nul-boeteoplegging);
b. Concept-kennisgevingen en/of concept-beschikkingen waarover geen eensluidend oordeel bestaat tussen het Hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete en de teamleider van de inspecteur die het boeterapport heeft aangezegd.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 mei 2004
De van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Minister
namens deze:
de
Algemeen directeur van de Arbeidsinspectie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht