Besluit doorverlenen mandaat, volmacht en machtiging in geval van afwezigheid van de algemeen directeur Rijksgebouwendienst
De Algemeen Directeur van de Rijksgebouwendienst,
Overwegende dat het wenselijk is een tijdelijke voorziening te treffen voor het geval van afwezigheid van de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst;
Overwegende dat er niet is voorzien in de functie van plaatsvervangend algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst;
Gelet op het Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging Wonen, Wijken en Integratie, en Rijksgebouwendienst;
Besluit:
Artikel 1
De directeuren, als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009 ondermandaat te verlenen om het aan de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst verleende mandaat, de volmacht en machtiging tijdelijk uit te oefenen in geval van diens afwezigheid.
Artikel 2
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 1, worden in het competentieregister de naam en functie van de directeur en de periode van uitoefening van het ondermandaat vermeld.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 10 april 2012
De
minister
waarnemend algemeen directeur Rijksgebouwendienst.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht