Let op. Deze wet is vervallen op 15 oktober 2016. U leest nu de tekst die gold op 14 oktober 2016.

Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 juni 2014, nr. WJZ / 14057677, met betrekking tot het bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, van het Besluit houders van dieren (Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren)
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 3.11, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
Besluit:
Artikel 1
Als bewijs van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, van het Besluit houders van dieren wordt erkend:
a. een certificaat wettelijke beroepsvereisten gezelschapsdieren Besluit houders van dieren als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs, of een diploma dat mede dat certificaat omvat en dat voldoet aan de op grond van artikelen 7.2.4 en 7.2.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde kwalificaties en beroepsvereisten;
b. ten aanzien van de diergroepen hond en kat, overige zoogdieren en vogels, de verleende graad Master op het gebied van de diergeneeskunde voor een opleiding in het wetenschappelijke onderwijs door een universiteit dan wel de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft;
c. ten aanzien van de diergroepen hond en kat, overige zoogdieren en vogels, het getuigschrift waaruit blijkt dat het afsluitend examen van de opleiding diergeneeskunde, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek , met goed gevolg is afgelegd.
Artikel 2
Van de verplichting in artikel 3.11, eerste en vierde lid, van het Besluit houders van dieren wordt vrijstelling verleend tot 1 juli 2016 voor de diergroepen: overige zoogdieren, vogels, vissen en herpeten.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid gezelschapsdieren.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 juni 2014
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht