Besluit erkenning Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders
De Minister van Justitie,
Gelezen het verzoek om erkenning van de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders van 29 mei 2009, schriftelijk ingediend door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;
Overwegende dat door de verzoekster is voldaan aan de in artikelen 3 en 4 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997 (Stcrt. 1996, 248) vermelde erkenningseisen;
Overwegende tevens dat genoemde commissie in voldoende mate zal bijdragen tot het oplossen van geschillen die hun oorsprong vinden in consumentenklachten;
Gelet op artikel 2 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997;
Besluit:
Artikel 1
De Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders die in stand wordt gehouden door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, wordt erkend als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997 .
Artikel 2
De Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders dient wijzigingen in de gegevens als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997 , zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Minister door te geven.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 augustus 2009
De
Minister
Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht