Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 februari 2014, nr. 489424, houdende erkenning van de Geschillencommissie Natuursteen als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissie consumentenklachten 1997
De Minister van Veiligheid Justitie,
Gezien het verzoek om erkenning betreffende de Geschillencommissie Natuursteen van 14 januari 2014, schriftelijk ingediend door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;
Overwegende dat verzoekster heeft voldaan aan de in artikelen 3 en 4 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997 (Stcrt. 1996, 248) vermelde erkenningseisen;
Overwegende dat genoemde commissie in voldoende mate zal bijdragen aan het oplossen van geschillen die hun oorsprong vinden in consumentenklachten;
Gelet op artikel 2 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997;
Besluit:
Artikel 1
De Geschillencommissie Natuursteen, die in stand wordt gehouden door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, wordt erkend als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissie consumentenklachten 1997 .
Artikel 2
De Geschillencommissie Natuursteen dient wijzigingen in de gegevens als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Erkenningsregeling geschillencommissie consumentenklachten 1997, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Minister van Veiligheid en Justitie door te geven.
Artikel 3
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag volgende op die publicatie.
´s-Gravenhage, 27 februari 2014
De
Minister
Directeur Rechtsbestel.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht