Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit erkenningsnormen gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten

Uitgebreide informatie
1.
De personele voorzieningen van het gezinsvervangend tehuis zijn afgestemd op het goed functioneren van het gezinsvervangend tehuis overeenkomstig de doelstelling.
2.
Onze Minister stelt nadere regelen omtrent de functies van de medewerkers.
3.
Onze Minister stelt nadere regelen omtrent de benoembaarheidseisen te stellen aan de medewerkers.
1.
Het bestuur draagt de dagelijkse leiding van het gezinsvervangend tehuis op aan een hoofd.
2.
Aan het gezinsvervangend tehuis, inclusief eventuele d├ępendances, zijn in ieder geval verbonden een hoofd, een plaatsvervangend hoofd en vijf leiders.
3.
Aan het gezinsvervangend tehuis zijn voorts in ieder geval verbonden:
a. een ortho(ped)agoog en/of psycholoog;
b. een arts.
4.
Het gezinsvervangend tehuis draagt zorg voor voldoende personeel om te voorzien in de administratieve, huishoudelijke en technische diensten.
5.
Indien het gezinsvervangend tehuis uitsluitend is bestemd voor lichamelijk gehandicapten, verdient een revalidatie-arts in plaats van de in het derde lid bedoelde arts de voorkeur.
6.
Het selectie- en begeleidingsteam van het gezinsvervangend tehuis wordt in ieder geval gevormd door de in het eerste en het derde lid genoemde medewerkers; de in het tweede lid genoemde medewerkers worden waar nodig betrokken bij de teamwerkzaamheden.
1.
Onze Minister stelt regelen omtrent het aantal van de medewerkers, bedoeld in artikel 19, tweede lid, dat dagelijks in het gezinsvervangend tehuis aanwezig moet zijn.
2.
Onze Minister stelt regelen omtrent de mate waarin de in artikel 19, derde lid, bedoelde medewerkers ten behoeve van het gezinsvervangend tehuis worden ingeschakeld.
Artikel 21
Het bestuur gaat met alle medewerkers van het gezinsvervangend tehuis een schriftelijke (arbeids)overeenkomst aan.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Erkenningen
+ Hoofdstuk III. Doel en werkwijze
- Hoofdstuk IV. Medewerkers
+ Hoofdstuk V. Gebouw, situering en capaciteit
+ Hoofdstuk VI. Veiligheid en hygi├źne
+ Hoofdstuk VII. Vrijheid van de gehandicapten
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht