Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2004.

Besluit ex Artikel 12 wet op de Justitiële documentatie en op de Verklaringen omtrent het gedrag

Uitgebreide informatie
Besluit ex Artikel 12 wet op de Justitiële documentatie en op de Verklaringen omtrent het gedrag
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 12 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag,
Besluit:
Artikel 1
De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de algemene documentatieregisters aan:
1. directeuren van van de stichtingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1986 (Stb. 1);
2. reclasseringswerkers als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1986;
3. secretarissen van de raden voor de kinderbescherming, in die gevallen, waarin dit nodig is voor het voorbereiden van enig rapport of het uitoefenen van enig toezicht.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking tegelijk met de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag .
Het wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant .
's-Gravenhage, 10 november 1958
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht