Let op. Deze wet is vervallen op 10 oktober 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 oktober 2008.

Besluit functie-uitoefening loco plv. secretaris-generaal BZK

Uitgebreide informatie
Besluit functie-uitoefening loco plv. secretaris-generaal BZK
De plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op het Organisatiebesluit BZK 2003 en het Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK;
In overeenstemming met de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Besluit:
Artikel 1
De functie van loco plaatsvervangend SG wordt uitgeoefend door de heer M.J. Winters RA, directeur Auditdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
De loco plaatsvervangend SG oefent bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de plaatsvervangend SG diens mandaat en volmacht uit.
Artikel 3
Het mandaat en de volmacht van de loco plaatsvervangend SG heeft geen betrekking op de vervanging van de secretaris-generaal bij diens tijdelijke afwezigheid of verhindering als bedoeld in artikel 5 van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK.
Artikel 4
Het besluit van 11 maart 2002, kenmerk P&O2002/U61286, houdende de benoeming van de loco plaatsvervangend SG, wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2003.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
plaatsvervangend secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht