Let op. Deze wet is vervallen op 26 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 25 maart 2010.

Besluit functie-uitoefening loco secretaris-generaal BZK

Uitgebreide informatie
Besluit functie-uitoefening loco secretaris-generaal BZK Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4422, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4422, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Gelet op artikel 5 van het Mandaat- en Volmachtbesluit secretaris-generaal BZK;
Gezien het advies van de Groepsondernemingsraad;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De functie van loco secretaris-generaal, bedoeld in artikel 5, tweede lid van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK, wordt uitgeoefend door de heer L.A.M. van Halder, directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4422, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De loco secretaris-generaal oefent bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal het mandaat en de volmacht van de secretaris-generaal bij wijze van waarneming volledig uit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4422, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het besluit van 25 juni 2003 , kenmerk P&O2003/U70707, houdende de benoeming van de loco secretaris-generaal, wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4422, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2003.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4422, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4422, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht