Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.

Besluit geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep

Uitgebreide informatie
Besluit tot geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Tot geheimverklaring van de aanbesteding voor het leveren, installeren en onderhouden van en het verhelpen van storingen aan technische beveiligingsvoorzieningen van de:
Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
Overwegende:
– dat bij de publieke omroeporganisatie die wordt genoemd in dit besluit technische beveiligingsvoorzieningen nodig zijn ter beveiliging van de gebouwen en daarin verblijvende personen en roerende zaken;
– dat de bijzondere beveiligingsaspecten van betreffende voorzieningen – gelet op de strategische uitzendprocessen voor de landelijke publieke omroep en het belang hiervan voor de massacommunicatie in Nederland, specifiek in situaties van calamiteiten of als doelwit van acties – het noodzakelijk maken geheimhouding te betrachten met betrekking tot de functionele en technische invulling en uitvoering ervan, teneinde het risico van inbreuk door derden op de beveiligingsvoorzieningen te minimaliseren;
– dat het derhalve uitgesloten is in deze de Europese aanbestedingsprocedures te volgen;
Gelet op:
Artikel 13 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;
Besluit:
Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De
Minister voornoemd
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht