Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Besluit geheimhouding diensten, leveringen en werken ten behoeve van werkzaamheden aan het Catshuis

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 30 juni 2004, nr. 04M467200, tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, installatie-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan het Catshuis te Den Haag en de daarbij nu en in de toekomst behorende gebouwen en objecten
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Gelet op:
a. artikel 4, tweede lid, van richtlijn nr. 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PbEG L 209);
b. artikel 2, eerste lid, onder b, van richtlijn nr. 93/36/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PbEG L 199);
c. artikel 4, onder b, van richtlijn nr. 93/37/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PbEG L 199);
d. de artikelen 6, eerste lid, 11, eerste lid, en 15, eerste lid, van het Besluit overheidsaanbestedingen;
Besluit:
Artikel 1
Geheim worden verklaard diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, installatie-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan het Catshuis te Den Haag en de op het terrein van het Catshuis bestaande en nog te realiseren gebouwen en objecten.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister-President, Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht