Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot geheimverklaring van de aanbesteding in het kader van de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR ter uitvoering van het bepaalde in de wet Controle op Rechtspersonen (CoR)
De Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 13 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) 1 ;
Besluit:
Artikel 1
Geheim verklaard wordt de aanbesteding voor de selectie van een partij aan wie de Staat der Nederlanden, althans het Ministerie van Veiligheid en Justitie een opdracht voor leveringen en/of diensten op het gebied van ICT zal verstrekken ten behoeve van de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR. Deze opdracht zal worden verstrekt ter uitvoering van het bepaalde in de wet Controle op Rechtspersonen (CoR). Geheimverklaring is geboden daar de vertrouwelijkheid van de werking van het risicodetectiesysteem en wijze waarop de screening van (rechts)personen plaatsvindt in het geding is.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 maart 2013
De 1
Stb 2005/408, zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 7 december 2005 en 5 februari 2013. Door middel van artikel 13 BAO is artikel 14 van de richtlijn 2004/18/EG, L 134/114 in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht