Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 september 2012 nr. 294132 tot geheimverklaring van diensten, leveringen en werken ten behoeve van beveiligingsmaatregelen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 13 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;
Besluit:
Artikel 1
Geheim verklaard worden diensten, leveringen en werken op het gebied van ICT ten behoeve van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor zover daarbij de vertrouwelijkheid van staatsgeheimen in het geding is.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht