Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 oktober 2011 nr. 5710618, tot geheimverklaring van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds-, en inrichtingswerkzaamheden van beveiligde woon- en werkverblijven
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 13 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;
Besluit:
Artikel 1
Geheim verklaard worden diensten, leveringen en werken in het kader van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan woon- en werkverblijven bestemd voor de uitvoering van het waken voor de veiligheid van personen, bedoeld in artikel 42, eerste lid, onderdeel c, van de Politiewet 2012.
Artikel 2
Het besluit van 9 maart 2006 tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan de woon- en werkverblijven van de leden van het Koninklijk Huis (Stcrt. 2006, 53) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht