Let op. Deze wet is vervallen op 13 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 12 oktober 2011.

Besluit geheimverklaring overheidsopdrachten woon- en werkverblijven leden koninklijk huis

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 9 maart 2006, tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan de woon- en werkverblijven van de leden van het koninklijk huis (Besluit geheimverklaring overheidsopdrachten woon- en werkverblijven leden koninklijk huis)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 13 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;
Besluit:
Artikel 1
Geheim worden verklaard diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan woon- en werkverblijven van leden van het koninklijk huis.
Artikel 2
Het besluit van 22 maart 2004 tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw- onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan koninklijke paleizen en objecten (Stcrt. 2004, 66) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2005.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit geheimverklaring overheidsopdrachten woon- en werkverblijven leden koninklijk huis.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 maart 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken