Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 oktober 2011, nr. VGP/3085423, houdende goedkeuring van de Code voor de hygiënische productie en verpakking van kristalsuiker, versie augustus 2011
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelezen het verzoek van de Suikerstichting Nederland van 25 augustus 2011;
Gelet op artikel 4, tweede en vijfde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;
Gehoord het advies van de Voedsel en Waren Autoriteit van 8 september 2011 met kenmerk VWA/2011/11065;
Besluit:
1.
De Code voor de hygiënische productie en verpakking van kristalsuiker, versie augustus 2011, die bij brief van 25 augustus 2011 door de Suikerstichting Nederland is voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt goedgekeurd als hygiënecode, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
2.
De goedkeuring van 3 november 2001, GZB/VVB 2227722, van de Code voor de hygiënische productie en -verpakking van kristalsuiker, versie oktober 2001, wordt ingetrokken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht