Besluit herkenningstekens militaire kolonne
De minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Defensie,
Gelet op artikel 1, onderdeel x, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Stb. 459);
Besluit:
Artikel 1
Voor een militaire kolonne worden de volgende herkenningstekens vastgesteld:
a. voor ieder motorvoertuig:
groot licht onderscheidenlijk dimlicht;
b. voor het voorste motorvoertuig:
twee blauwe vlaggen aan de linker en rechter voorzijde van het voertuig alsmede een blauw, licht doorlatend bedeksel van het rechter voorlicht;
c. voor elk volgend voertuig:
één blauwe vlag aan de rechter voorzijde van het voertuig alsmede een blauw, licht doorlatend bedeksel van het rechter voorlicht;
d. voor het achterste motorvoertuig:
één groene vlag aan de rechter voorzijde alsmede een groen, lichtdoorlatend bedeksel van het rechter voorlicht.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1991.
's-Gravenhage, 1 oktober 1991
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht