Besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 april 2014, nr. WJZ / 14062430, houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014 (Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014)
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;
Besluit:
Artikel 1
Als personen, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:
a. de ambtenaren van de Auditdienst Rijk;
b. de coördinator handhaving en de (senior) inspecteurs van het Expertisecentrum Uitvoering en Handhaving van de Directie Financiën, Informatiemanagement en facilitaire zaken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
c. de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 25 april 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht