Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 18, vierde lid, van de Wet op de dierproeven en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 18 december 2014 worden voor een periode van vijf jaar tot lid van de centrale commissie dierproeven benoemd:
a. de heer prof. dr. L. Hellebrekers, tevens voorzitter;
b. de heer prof. dr. B.J. Blaauboer;
c. de heer ing. F.A. Klatter;
d. de heer dr. T. Rijnders;
e. mevrouw prof. dr. E.N. Stassen.
1.
Aan de voorzitter van de centrale commissie dierproeven wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,22.
2.
Aan de andere leden van de centrale commissie dierproeven wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,11.
3.
Een gastdeskundige ontvangt een vergoeding per vergadering van € 256,24.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de centrale commissie dierproeven.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht