Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit houdende benoeming leden en vergoeding beoordelingscommissie concurrerende landbouw

Uitgebreide informatie
Besluit houdende benoeming leden en vergoeding beoordelingscommissie concurrerende landbouw
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 36 van het Openstellingsbesluit Regeling LNV-subsidies 2013;
Besluit:
Artikel 1
Te rekenen vanaf 1 januari 2013 worden voor een periode van één jaar tot lid van de beoordelingscommissie concurrerende landbouw benoemd:
a. de heer drs. J.P.J. Lokker te Bodegraven, tevens voorzitter;
b. de heer ir. J.T.G.M. Koolen, te Ell.
1.
Aan de voorzitter van de beoordelingscommissie concurrerende landbouw wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,077.
2.
Aan het andere lid van de beoordelingscommissie concurrerende landbouw wordt een vaste vergoeding per maand toegekend waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,077.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende benoeming leden en vergoeding beoordelingscommissie concurrerende landbouw.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.
De
Staatssecretaris
Directeur - Generaal Agro.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht