Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit houdende vaststelling Subsidieprogramma Innovatief reizen van en naar het station

Uitgebreide informatie
Besluit houdende vaststelling Subsidieprogramma Innovatief reizen van en naar het station
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat;
Besluit:
Artikel 1
Als subsidieprogramma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat, wordt vastgesteld het Subsidieprogramma Innovatief reizen van en naar het station, dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Op een subsidie die is aangevraagd of verleend voor 1 januari 2012 blijft dit besluit en het daarbij vastgestelde subsidieprogramma van toepassing zoals dat gold voor 1 januari 2012.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht