Besluit houdende vaststelling van de Handleiding stralingshygiëne Defensie
De Staatssecretaris van Defensie,
Besluit:
Artikel 1
De Handleiding stralingshygiëne Defensie, die is bekendgemaakt in deel MP35-311 van de reeks Ministeriële Publicaties van het Ministerie van Defensie, wordt vervangen door de Handleiding stralingshygiëne Defensie, die als bijlage bij dit besluit behoort.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende vaststelling van de Handleiding stralingshygiëne Defensie .
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt bij het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf van het Defensie Interservice Commando, Koningin Marialaan 17, te Den Haag en zal tevens worden geplaatst op het Intranet van het Ministerie van Defensie.
's-Gravenhage, 28 mei 2003
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht