Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 mei 2008, nr. OHW-U-2846657, houdende verhoging van het subsidieplafond voor subsidies in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode 1 april 2008 tot 1 november 2008
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies;
Besluit:
Artikel 1
Het subsidieplafond voor subsidies in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode van 1 april 2008 tot 1 november 2008 wordt verhoogd tot € 4.000.000.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht