Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2007.

Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2003

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie d.d. 20 oktober 2003, nr. 5251074/503/CBK inhoudende de aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Belastingdienst/FIOD-ECD
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering,
Besluit:
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controledienst (Belastingdienst/FIOD-ECD), die
a. de functie vervullen van:
lid van het managementteam,
teamleider of
medewerker opsporing groepsfunctie F, die minimaal vijf jaar opsporingservaring als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft;
b. en met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid,
zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.
2.
Er kunnen maximaal 100 personen worden aangewezen als hulpofficier van justitie.
Artikel 2
Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaren, te rekenen vanaf de datum van de afgifte van dat certificaat.
Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.
Artikel 4
Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.
Artikel 5
De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.
Artikel 6
Ingetrokken worden:
a. het Besluit hulpofficieren van justitie FIOD 1995;
b. het Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/ECD 2000.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-ECD 2003.
Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Den Haag, 20 oktober 2003
De van Justitie
Minister
namens deze:hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht