Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.

Besluit in kader richtlijn 92/50/EEG; verstrekking alleenrecht aan TNO en DLO

Uitgebreide informatie
Besluit in kader richtlijn 92/50/EEG; verstrekking alleenrecht aan TNO en DLO
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor het jaar 1999 wordt aan de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en de Stichting Dienst Landbouwkundig onderzoek (DLO) een alleenrecht verstrekt als bedoeld in artikel 6 van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PbEG L 50) voor het verrichten van onderzoek in opdracht van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen ten behoeve van de toelating van bestrijdingsmiddelen ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 .
Gelet op Richtlijn nr. 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PbEG L 50);
Besluit:
Dit besluit zal in de Staatscourant bekend worden gemaakt.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht