Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, Indexering factoren, grondslagen en bedragen per 1 januari 2015
De Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op de artikelen 31a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 28a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en 25, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;
Besluit:
Artikel 1
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b, eerste lid, onder a, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b, eerste lid, onder a, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 juli 2014, worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,44%.
Artikel 2
De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2015 vastgesteld als volgt:
A pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro B welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2015
van tot en met  
1.225,21 1.356,79 24.811,68 minus pensioengrondslag
van tot en met pensioengrondslag maal factor plus extra bedrag in euro
1.356,80 1.404,44 17,1505 195,00
1.404,45 1.446,64 17,1775 195,00
1.446,65 2.021,13 17,2234 195,00
2.021,14 2.066,96 17,2410 195,00
2.066,97 2.113,24 17,2427 195,00
2.113,25 2.158,62 17,2440 195,00
2.158,63 2.204,45 17,2460 195,00
2.204,46 2.248,92 17,2478 195,00
2.248,93 2.294,76 17,2495 195,00
2.294,77 2.385,51 17,2516 195,00
2.385,52 2.485,34 17,2554 195,00
2.485,35 2.583,36 17,2585 195,00
2.583,37 2.678,65 17,2622 195,00
2.678,66 2.679,11 17,2947 195,00
2.679,12 2.726,30 17,2981 195,00
2.726,31 2.773,49 17,3000 195,00
2.773,50 2.820,23 17,3055 195,00
2.820,24 2.867,88 17,3071 195,00
2.867,89 2.914,62 17,3129 195,00
2.914,63 2.961,36 17,3147 195,00
2.961,37 2.961,81 17,3154 195,00
2.961,82 3.004,92 17,3188 196,00
3.004,93 3.048,94 17,3199 196,00
3.048,95 3.092,96 17,3243 196,00
3.092,97 3.136,07 17,3252 196,00
3.136,08 3.136,52 17,3288 196,00
3.136,53 3.180,08 17,3298 196,00
3.180,09 3.223,19 17,3306 196,00
3.223,20 3.223,64 17,3344 196,00
3.223,65 3.267,21 17,3352 196,00
3.267,22 3.310,32 17,3360 196,00
3.310,33 3.353,88 17,3414 196,00
3.353,89 3.397,44 17,3523 196,00
3.397,45 3.441,01 17,3551 196,00
3.441,02 3.484,57 17,3563 196,00
3.484,58 3.528,13 17,3612 196,00
3.528,14 3.571,69 17,3620 196,00
3.571,70 3.615,26 17,3671 196,00
3.615,27 3.658,82 17,3684 196,00
3.658,83 3.659,27 17,3696 196,00
3.659,28 3.713,73 17,3728 196,00
3.713,74 3.768,18 17,3739 196,00
3.768,19 3.822,63 17,3791 196,00
3.822,64 3.823,09 17,3940 196,00
3.823,10 3.877,54 17,3956 196,00
3.877,55 3.932,00 17,3992 196,00
3.932,01 3.986,45 17,4004 196,00
3.986,46 4.040,90 17,4053 196,00
4.040,91 4.084,02 17,4070 196,00
Artikel 3
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 juli 2014, worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,44%.
Artikel 4
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
Artikel 5
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 juli 2014 worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,44%.
Artikel 6
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel 7
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 juli 2014, worden met ingang van 1 januari 2015 verhoogd met 0,44%.
Artikel 8
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel 9
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht