Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit instelling Adviescommissie Medefinancieringsstelsel

Uitgebreide informatie
Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 januari 2006, nr. DJZ/BR/0006-2006, tot instelling van de Adviescommissie Medefinancieringsstelsel
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 4.12, vierde, vijfde en zesde lid, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
Artikel 1
Er is een Adviescommissie Medefinancieringsstelsel.
Artikel 2
De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beslissing op aanvragen om subsidie op grond van afdeling 4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 voor het tijdvak 2007 tot en met 2010.
Artikel 3
De commissie is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Dhr. L. Bikker;
Lid: Dhr. H. Opschoor;
Lid: Mw. I.S.A. Baud;
Lid: Dhr. J. van der Veen;
Lid: Mw. J.M. de Vries.
1.
De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.
2.
De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht