Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2011.

Besluit instelling Adviescommissie Vietnam Faciliteit

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2009, nr. DJZ/BR/0868-2009, tot instelling van de Adviescommissie Vietnam Faciliteit
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Vietnam Faciliteit;
Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1
Er is een Adviescommissie Vietnam Faciliteit.
Artikel 2
De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beslissing op aanvragen om subsidie op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het bevorderen en het verdiepen van de betrekkingen met Vietnam. Het bevorderen en het verdiepen van de betrekkingen vindt plaats door middel van projecten, met inachtneming van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Vietnam Faciliteit.
Artikel 3
De commissie bestaat uit de volgende drie leden die niet in dienst zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken:
a. Dhr. Ir. W.L. Brinckman;
b. Dhr. Drs. A.J.J.M. van Gullick; en
c. Dhr. Dr. K. Jansen
Artikel 4
De leden van de commissie ontvangen een vergoeding van € 251,21 per vergadering.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht