Let op. Deze wet is vervallen op 12 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 maart 2008.

Besluit instelling briefstembureau Nederlandse Antillen en Aruba

Uitgebreide informatie
Besluit instelling briefstembureau Nederlandse Antillen en Aruba
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 10 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet juncto artikel 120 van de Tijdelijke referendumwet, zoals die luidde op 31 december 2004, juncto artikel M 13, derde lid, van de Kieswet;
Besluit:
Artikel 1
Er is bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen, en bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Oranjestad, Aruba, een briefstembureau ingesteld ten behoeve van het op 1 juni 2005 te houden referendum over het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan aan de Vertegenwoordigers van Nederland in de Nederlandse Antillen en in Aruba.
De voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze:
de
Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht