Besluit instelling briefstembureaus missie Afghanistan nr. BS 2012021700
De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel M 13, vierde lid, van de Kieswet;
Besluit:
Artikel 1
Ten behoeve van de op 12 september 2012 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt in Afghanistan een briefstembureau ingesteld op het ISAF-kampement Kunduz en op het ISAF-kampement Mazar-e-Sharif.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
´s-Gravenhage, 27 juni 2012
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht