Besluit tot instelling van briefstembureaus in de Nederlandse Antillen en Aruba
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel M 13, derde lid, van de Kieswet;
Besluit:
Artikel 1
Bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad, Curaçao, en bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Oranjestad, Aruba, wordt ten behoeve van de op 9 juni 2010 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een briefstembureau ingesteld.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht