Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2008.

Besluit instelling commissie natuurherstel Westerschelde

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 april 2008, nr. TRCJZ/2008/348, houdende de instelling van de commissie natuurherstel Westerschelde
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. commissie: commissie natuurherstel Westerschelde.
Artikel 2
Er is een commissie natuurherstel Westerschelde.
Artikel 3
De commissie onderzoekt of, en zo ja, welke alternatieve natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hertogin Hedwigepolder. Dit natuurherstel is onderdeel van de 600 hectare estuariene natuurherstel van de Westerschelde en betreft de uitvoering van de natuurherstelopdracht, gesteld in artikel 3, derde lid, van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.
Artikel 4
De commissie bestaat uit de volgende leden:
de heer drs. E.H.Th.M. Nijpels, tevens voorzitter;
de heer prof. dr. C.H.R. Heip;
mevrouw prof. dr. J.M.H. Hulscher;
de heer J. Heijkoop;
de heer T. Verbree.
1.
De commissie brengt haar advies voor 1 november 2008 uit aan de Minister.
2.
Een maand na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.
Artikel 6
De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 7
Dit besluit vervalt met ingang van 1 december 2008.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit instelling commissie natuurherstel Westerschelde.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 2 april 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht