Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg in de hoedanigheid van de interprovinciale samenwerking,
Besluiten:
Artikel 1
Ingesteld wordt de commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening, verder aan te duiden als de Commissie.
1.
De Commissie bestaat uit 3 leden.
2.
De voorzitter wordt benoemd namens V&W en de interprovinciale samenwerking, één lid wordt benoemd namens V&W en één lid wordt benoemd namens de interprovinciale samenwerking.
Artikel 3
De Commissie adviseert aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en aan één of meer provinciale besturen.
Artikel 4
De Commissie heeft als opdracht om:
1. jaarlijks te adviseren over de voortgang van de vergunningverlening voor beton- en metselzand in relatie tot de afgesproken taakstellingen en over de voortgang van het flankerend beleid;
2. eenmalig te adviseren over de door de interprovinciale samenwerking voorgestelde invulling van de gezamenlijke provinciale taakstelling voor de winning van beton- en metselzand in de periode 1999 t/m 2008;
1.
De Commissie streeft ernaar om voornoemd jaarlijks advies voor 1 september uit te brengen en voornoemd eenmalig advies voor 1 juni 2002.
2.
De Commissie wordt ingesteld voor de duur van circa 4 jaar en houdt op te bestaan op 31 december 2005.
Artikel 6
De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2002.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Staatssecretaris
De van het Interprovinciaal Overleg (IPO) ,
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht