Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2008.

Besluit instelling en benoeming leden expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2005, Directie Uitvoeringsbeleid, nr. UB/S/2005/2686, tot instelling en benoeming leden expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Besluit:
Artikel 1
Er is een expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI.
Artikel 2
De commissie heeft tot taak:
het – mede op basis van buitenlandse praktijkvoorbeelden en best-practices – doen van aanbevelingen voor verbetering en versnelling van de (totstandkoming van de gewenste) informatievoorziening en elektronische dienstverlening in het SUWI-domein, waaronder mogelijk te realiseren quick-wins;
daarbij aan te geven welke maatregelen daarvoor vereist zijn en welke actoren daarvoor acties dienen te verrichten.
Artikel 3
Als lid van de expertcommissie worden benoemd:
a. de heer prof. dr. ir. W.J. Keller, tevens voorzitter;
b. de heer U. Groen;
c. de heer mr. J.N. van Lunteren.
1.
De expertcommissie brengt uiterlijk 31 maart 2005 haar rapport uit aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2.
Met het uitbrengen van haar rapport is de commissie opgeheven.
Artikel 5
De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Uitvoeringsbeleid.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag nadat de commissie haar rapport heeft uitgebracht.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 januari 2005
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht