Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit instelling Expertgroep Ambassadeur stedelijke distributie

Uitgebreide informatie
Besluit instelling Expertgroep Ambassadeur stedelijke distributie
Besluit:
Artikel 1
Er is een Expertgroep Ambassadeur stedelijke distributie, hierna te noemen de Expertgroep.
Artikel 2
De Expertgroep heeft tot taak de Ambassadeur stedelijke distributie op zijn verzoek te adviseren en te ondersteunen bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.
1.
De Expertgroep bestaat uit de volgende leden:
a. de heer R. Augustijn, te Nijmegen;
b. de heer W..J. Drost, te Hoevelaken;
c. vanaf 1 september 2010, mevrouw M. van Haaren, te Ede;
d. mevrouw B.M. Hendriks, te Nijmegen;
e. de heer R. T. Metz, te Apeldoorn;
f. tot 17 juni 2010, mevrouw C. van Nieuwenhuizen, te ’s-Hertogenbosch;
g. de heer P. J. van der Sterre, te Zoetermeer;
h. de heer P. Tjalma, te Zoetermeer;
i. de heer C. Werner, te Arnhem.
2.
De leden van de Expertgroep hebben zitting zonder last.
Artikel 4
Leden van de Expertgroep worden op eigen aanvraag door de minister van Verkeer en Waterstaat ontslagen. Zij kunnen voorts door de minister van Verkeer en Waterstaat worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.
Artikel 5
De archiefbescheiden van de Expertgroep worden na opheffing van de Expertgroep overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2009 en vervalt op 1 januari 2012.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht