Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 februari 2010, nr. DVL-0091, tot instelling van de Programmaraad Dutch Visitors Programme
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Besluit:
Artikel 1
Er is een Programmaraad Dutch Visitors Programme, hierna te noemen Programmaraad.
1.
De Programmaraad adviseert de Minister van Buitenlandse Zaken gevraagd en ongevraagd over opzet en uitvoering van het Dutch Visitors Programme, daaronder begrepen de grote lijnen van het Dutch Visitors Programme, zoals doelgroep, landen, thema's, sectoren, selectiecriteria en beoogde effecten.
2.
De Programmaraad beoordeelt jaarlijks of de uitvoering van het Dutch Visitors Programme overeenkomt met zijn adviezen.
3.
De Programmaraad kan kandidaten voor deelname aan het Dutch Visitors Programme voordragen.
4.
De Minister van Buitenlandse Zaken kan de leden van de Programmaraad verzoeken hun netwerk aan te spreken en contacten te leggen ten behoeve van een effectieve uitvoering van het Dutch Visitors Programme
1.
De Programmaraad bestaat uit een voorzitter, tevens lid en ten minste drie en ten hoogste vijf andere leden.
2.
De voorzitter en de overige leden van de Programmaraad worden benoemd en ontslagen voor een door de Minister van Buitenlandse Zaken te bepalen tijdvak, dat ten hoogste drie jaar beslaat.
3.
De leden van de Programmaraad zijn herbenoembaar.
4.
Het secretariaat van de Programmaraad wordt door AgentschapNL verzorgd.
Artikel 4
De Programmaraad regelt zijn eigen werkwijze.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht