Besluit intrekking BAW 2005
De minister voor Wonen en Rijksdienst, de minister van Infrastructuur en Milieu, de minister van Defensie, en de minister van Economische Zaken;
Besluiten:
Artikel 1
De navolgende beleidsregels en besluiten worden ingetrokken:
Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 ;
Besluit invoering Aanbestedingsreglement Werken 2005 .
Artikel 2
De in artikel 1 aangehaalde beleidsregels houden slechts werking voor opdrachten waarvan de aankondiging of de uitnodiging tot inschrijving is geschied op of voor 31 maart 2013.
Artikel 3
De bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit intrekking BAW 2005.
’s-Gravenhage, 13 mei 2013
De
Minister
De
Minister
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht